Krig som Udenrigspolitisk Værktøj: War - A Foreign Policy Instrument

Christoffer Hausgaard Kjær Hede, Emil Thomsen & Lilian Hauge Andersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Formålet med denne rapport er, at give en forståelse af det tilsyneladende skifte i dansk udenrigspolitik fra passiv til mere aktiv i forhold til krig som et udenrigspolitisk værktøj. Først vil projektet søge at forstå udenrigspolitik og hvordan krig påvirker kursen. Derudover belyser vi Danmarks indsats i Afghanistan. De politologiske retninger neorealisme og konstruktivisme er teoretisk udgangspunkt i en analyse af dansk udenrigspolitik siden 2001 samt krigen i Afghanistan. Derudover benytter vi en teoretisk analysemodel, "new model argument", som analyserer udenrigspolitiske beslutningsforslag samt opinionsmålinger vedrørende dansk krigsdeltagelse. Ud fra analysen kan vi konkludere, at dansk udenrigspolitisk aktivisme kan forstås gennem de internationale strukturer og værdirelationer mellem aktører, som udøver indflydelse på Danmark. Endvidere kan det også udledes, at det politiske flertal samt befolkningens opbakning har været stabil, men ikke direkte giver en forståelse af skiftet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2015
VejledereKeld Buciek

Emneord

 • Konstruktivisme
 • Neorealisme
 • Irak
 • Afghanistan
 • Aktivisme
 • International aktivisme
 • Krig
 • Fogh - doktrinen
 • Aktiv internationalisme
 • New model argument
 • Udenrigspolitik
 • Kursskifte