Krig og Velstand

Niels Strøm Rødgaard & Samuel Ghebreab

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler hvordan begivenhederne omkring 2. verdenskrig og Den Store Depression i USA lagde fundamentet for en ny forståelse for sammenhængen mellem krig og velstand. Især blandt amerikanske økonomer opstod der hurtigt bred enighed om at det var krigen der endelig havde fået USA ud af Depressionen. Denne udvikling spillede en stor rolle i keynesianismens store fremgang de kommende årtier. Allerede inden 2. verdenskrig stod Keynes på randen af sit store gennembrud og hans vellykkede forudsigelser omkring krigen og krisen slog for alvor hans navn fast. Keynesianismen oplevede dog et kæmpe nedtur i forbindelse med 70’ernes kriser. Det har dog ikke afholdt mange af keynesianismens udgreninger fra at spille en fremtrædende rolle endnu den dag i dag. Specielt i forbindelse med dagens finanskrise er der mange af disse, der baserer deres politiske argumenter på de hændelser, der fandt sted i USA under krigstiden og Depressionen. I løbet af de sidste årtier er der dog opstået en form for angrebsbølge imod mange af disse antagelser, som mange tager for givet. Robert Higgs, og flere efter ham, argumenterer for at mange af omstændighederne er blevet fejlagtigt tolket. Ifølge dem er den amerikanske befolknings levesituation under krigen blevet forkert gengivet, ligesom analyserne af krigens rolle er baseret på forkerte præmisser, hvilket har resulteret i misvisende konklusioner omkring krig og velstand. Dette projekt forsøger ved hjælp af en historiografisk tilgang at belyse og redegøre for hvordan diverse skoler og personer siden Depressionen har påvirket og udviklet den historiskøkonomiske konsensus vedrørende krig og velstand.

UddannelserHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2013
VejledereHans-Åke Persson

Emneord

  • Krig
  • Velstand
  • Keynes
  • Den Store Depression