Kreativt arbejde i projektsamfundet

Gitte Hass Nielsen & Jakob Hedegaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektrapporten beskæftiger sig med arbejdslivet indenfor kreative brancher. Der gives indblik i, hvordan arbejdsmarkedet har ændret sig i retning af mere projektorientering, og hvordan usikre vilkår hersker for personer, der arbejder indenfor kreative brancher. Der sættes fokus på, hvordan tiltrækningskraften i det kreative arbejde baserer sig på en blanding af selvrealiseringsmuligheder, udfordrende arbejdsopgaver, personlig interesse og sociomaterielle forhold, men samtidig er der tale om et arbejdsmarked, der er usikkert, hvad angår fastansættelser og karrieremuligheder. Desuden suppleres dette med indblik i forståelsen af arbejdsmarkedet gennem studerende ved uddannelsen Performance-design på Roskilde Universitet. Arbejdsvilkårene indenfor de kreative brancher diskuteres i forhold til samfundets indretning, desuden anskues adgangen til job indenfor kreative brancher gennem kapitalformer, med fokus på kulturel og social kapital, forstået som uddannelse og netværks indvirkning på jobmuligheder.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jun. 2010

Emneord

  • Kreativt arbejde
  • Frivilligt arbejde
  • Kulturproduktion
  • Projektsamfund