Kreativitet i designprocessen

Morten Vestergaard Stein

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I denne rapport er der søgt efter en forståelse af hvordan den kreative handling understøtter designprocessen. Med en toretisk tilgang baseret på Arthur Koestler og Edward de Bono, forklares den kreative proces som en kognitiv proces. Kreativ tænkning er karakteriseret ved at man bryder med de alimindeligvis logiske tankemønstre og krearer på den måde nye ideer og mulighed for indsigt. Disse teorier holdes op mod udsagn, fra studerende fra Danmarks Designskole, som danner basis for diskussioner om potentialet ved kreativ tænkning og dets brugbarhed i designprocessen. Diskuterede emner omhandler bl.a.: Hvordan tænker man kreativt? Hvad gør at man tænker kreativt? Hvornår tænker man kreativt? Hvad er det generelle læringspotentiale ved kreativ tænkning? Forskellen mellem kreativ tænkning og logisk tænkning. Kan man blive bedre til at tænke kreativt?

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato23 jan. 2009
VejledereLene Larsen

Emneord

  • kognition
  • kreativitet
  • ideskabelse
  • designproces
  • læreproces
  • tænkning