Kreative Byrum

Frederik Birket-Smith, Ida Maj Emborg, Line Loklindt, Johanne Kure Kortegaard & Henriette Schønheyder van Deurs

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi er samlet om en fælles interesse for kultur- og byplanlægning, især for brugen af byrum til kreative formål som et instrument i byplanlægning og -udvikling. Derfor ønsker vi at sætte fokus på byens midlertidigt tomme rum ved at lave en event, i hvilken auditive og visuelle installationer skal danne rammerne for en utraditionel og anderledes offentlig debat. Dette skyldes, at vi ser disse rum som uudnyttede potentialer i forbindelse med udviklingen af København som kreativ storby. Indenfor et Performance-design-perspektiv er vi i gruppen primært interesserede i konceptudvikling, det organisatoriske og planlægningsmæssige. Således har vi allerede fra idéudviklingsfasen været enige om, at vores rolle i forbindelse med udviklingen af Kreative Byrum umiddelbart er som projektledere og konceptudviklere. Succes inden for kultur- og byplanlægning kræver ofte, at mange forskellige aktører arbejder sammen. Eftersom en debat kan skabe opmærksomhed, interaktion og information om et givent emne, fangede denne type event vores interesse. En debat kan danne en ramme, hvor de respektive aktører har mulighed for at mødes og skabe nye idéer. Om end vi finder debatformen egnet, vil vi også gerne udfordre rammerne for, hvad en “normal” debat er. Under projektarbejdet har vi nemlig erfaret en del negative aspekter i forbindelse med debatter, vi har deltaget i. Som følge heraf vil vi afholde en debat, der er mere en blot end én times paneldeltagerdiskussion uden synderlig interaktion gæster imellem; vi vil gøre debatten til en event, vi vil sætte scenen i et midlertidigt tomt rum og sætte rammer, der inspirerer oplægsholdere og deltagere til at interagere og diskutere, for på den måde at skabe visioner og høste erfaringer i forbindelse med udviklingen af København som kreativ storby.

UddannelserPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jan. 2008

Emneord

 • Midlertidigt tomme rum
 • Oplevelsesøkonomi
 • København
 • Byrum
 • Den kreative by
 • Kultur
 • Performance-design
 • Byplanlægning
 • Debat
 • Storbykonkurrence
 • Event
 • Kulturplanlægning
 • Projektledelse
 • Industrirum