Kreativ aktivisme - i et dansk demokratisk perspektiv

Silja Thøgersen, Mette Finnemann & Louise Schou Drivsholm

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger den kreative aktivismes mulighed for at fungere som en supplerende demokratisk deltagelsesform i det danske demokrati. For at belyse dette undersøges vilkårene for deltagelse i det danske demokrati, og herefter den kreative aktivisme som særkilt aktivistform. For at eksemplificere forståelsen af den kreative aktivisme undersøges den danske aktivistgruppe Pink Army. Det konkluderes, at den kreative aktivisme i nogen grad kan supplere de allerede eksisterende demokratiske deltagelsesformer. Den kreative aktivismes symbolske og humoristiske virkemidler kan opildne til refleksion i civilsamfundet, og på den måde stille spørgsmålstegn til problemstillinger på den politiske dagsorden i Danmark.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jan. 2013
VejledereKlaus Rasborg

Emneord

  • Jürgen Habermas
  • Silas Harrebye
  • Demokrati
  • Kreativ aktivisme
  • Kritisk teori