Kortlægning af Zostera marina i Roskilde Fjord: Mapping Zostera marina in Roskilde Fjord

Urd S. Grandorf, Tina Jensen, Jeppe Olsen, Camilla E. Sørensen & L. Malik R. Thrane

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

This report maps the presence of Z. marina in Roskilde Fjord based on the variables; light, depth, salinity, slope, sediment type and three different kinds of wave exposure. The mapping is based upon collected data on these variables along with our own field observations on the presence of Z. marina gathered in Roskilde Fjord. The map is created in ArcMap, a Geographical Information System (GIS). Three assembled predictive maps are devised showing where the expected populations of Z. marina can be found based on three different models. The prediction models can explain 30.6 %, 17.9 % and 32.9 % respectively of the presence of Z. marina, which is in line with the explanatory strength in similar studies. Wave exposure is used in all the models, whereas light is substituted by depth and secchi depth in the last model. Sediment type is used in the first and third model, whereas salinity is used in the second. We would recommend using the first model even though this is not the one with the highest explanatory value. Predictive mapping analysis can also be used in locations other than Roskilde Fjord with the same climate and coastal environments, where the value of the six variables is known. Furthermore the maps can be used to indicate areas where an eventual reestablishment of the plant is possible. Denne rapport kortlægger Z. marinas tilstedeværelse i Roskilde Fjord ud fra variablerne; lys, salinitet, dybde, hældning, sedimenttype og tre forskellige former for bølgeeksponering. Kortlægningen bygger på indsamlet data over disse variabler, samt egne feltobservationer over Z. marinas tilstedeværelse indsamlet i Roskilde Fjord. Kortet er udarbejdet i ArcMap ved hjælp af Geografiske Informations Systemer (GIS). Der udarbejdes tre samlede prædiktive kort viser, hvor den forventede population af Z. marina er at finde ud fra tre forskellige modeller. Modellerne kunne forklare henholdsvis 30,6 %, 17,7 % og 32,9 % af forekomsten Z. marina, hvilket er på linje med lignende studier. Bølge eksponering er brugt i alle tre modeller, hvorimod lys er skiftet ud med dybde og secchidybde i den tredje model. Sediment type er brugt i den først og tredje model, og salinitet i den anden. Vi anbefaler at bruge den første model, selvom denne ikke har den højeste forklaringsgrad. De prædiktive kortlægningsanalyser kan ligeledes anvendes i andre områder end Roskilde Fjord med samme klima og kystmiljøer, hvor de seks variabler er kendte. Kortene kan endvidere benyttes til at give indikationer for i hvilke områder, en eventuel nyetablering af planten kunne være mulig.

UddannelserMiljøbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidatGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2010

Emneord

  • Zostera marina
  • GIS
  • prædiktiv kortlægning
  • Roskilde Fjord