Kortlægning af tang i Guldborgsund

Rasmus Grevinge Jensen, Niels Gudmand Christiansen, Kristina Vallentin Larsen & Charlotte Maj Poulsen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Interessen for tang er i vkst globalt og den bruges i store mngder som stivelse i fødevareprodukter, og som foder. Pa grund af makroalgernes indholdsrige sammenst-
ning af nringsstoer, store globale udbredelse og lette hsttilgang, er tang et vrdifuldt
aspekt sundhedsmssigt, miljmssigt og samfundsmssigt fremadrettet. Der er i
samarbejde med Guldborgsund kommune forsgt at nde en model til at kortlgge
tangvksten i og omkring vandene ved Guldborgsund for konomisk og eektivt at
kunne udnytte ressourcen til produktion af fdevarer, foder, gdning med mere, samt
give et realistisk bud pa det kommercielle potentiale, der kan ligger i tangen. Ved hjlp
af data indsamlet ved Alstrup strand i det nordlige Guldborgsund, er der fundet frem
til en mulig sammenhng mellem havbundens tangdkke i procent og vanddybde. I
Matlab er der beregnet sammenhnge og standardafvigelser, og det er her forsgt at
komme frem til en model, der ud fra indsatte parametre kan lokalisere makroalgerne
og dermed mindske arbejdet ved at sge vandet igennem manuelt. I ArcGIS Pro
er der produceret kortmateriale, som illustrerer malingen af bunddkke i grid ved
feltarbejdet. Vanddybde i sig selv har ikke betydning for tangvksten, da det er
forholdene af de abiotiske faktorer, som temperatur, lys og salinitet, der er afgrende
for tangens udbredelse og vkst. Derfor er den beregnede model utilstrkkelig og br
i stedet videreudvikles med
ere vkstafhngige parametre, for at kunne fungerer i
praksis. Det anbefales derudover at foretage en mere randomiseret dataindsamling,
end den benyttede metode i dette projekt, for at kunne lave bedre interpolationer
over dataene. Ud fra observationer under feltarbejdet, samt kort fra DHI, vurderes
der at vre gode muligheder for tanghst og opstart af tangproduktion i og omkring
Guldborgsund kommune. Dette vil krve dispensation pa grund af omradets inkludering
i bevaringsnetvrket Natura 2000, der dog ikke anses som en strre forhindring.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jan. 2020
Antal sider33
VejledereThomas Theis Nielsen

Emneord

  • Ngleord: Tang; Makroalger; ArcGIS Pro; Matlab; Interpolation; QGIS; Guldborgsund