Korruption i shippingbranchen: Blockchains påvirkning på magtforholdene

Carl Asbjørn Skov, Benjamin Færge D'Souza, Oliver Jøhnk Boel & Marta Napiorkowski

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette induktive studie har til formål at undersøge hvordan en implementering af Blockchain-teknologien i shippingbranchen, kan påvirke de respektive aktørers muligheder for at korrumpere forsyningskæden. De mange forskellige aktører og papirgange har kompliceret transparensen, hvilket er med til at placere branchen som den anden mest korrupte i verden.

Ved hjælp af to interviews, med udgangspunkt i kritisk teori, formår projektet at identificere de formelle magtstrukturer internt i forsyningskæden. På baggrund af Henry Mintzbergs teori om organisationsformer blotlægges de hierarkiske forhold og kommunikationsveje ved at opstille en generel forsyningskæde som et organisationsdiagram. Ved hjælp af Max Weber og Émile Durkheim analyserer projektet også strukturer, der indvirker på uformelle autoritetsforhold mellem aktørerne i den fiktive organisationsform. Dette gøres ved brug af deres teorier om magt, autoritet og social tvang. Aktører som havnevæsenet, skibsbesætningen og lastbilchaufførerne refererer alle til shippingagenten, som dermed står i et formelt autoritetsforhold til dem. På trods af dette formelle forhold, viser det sig, at en høj grad af interaktionerne mellem aktørerne i den operative kerne er funderet i traditionsbundne handlinger, selvom der er tale om en divisionel maskinbureaukratisk organisationsform.

For at forstå Blockchains effekt på korruptionsmuligheder, er der blevet gennemført en analyse, baseret på implementering af teknologien i den opstillede organisationsform. Denne analyse viser at implementeringen fremmer en bureaukratisering ved at standardisere processer og formalisere forhold, hvilket modarbejder traditionsbundne handlinger. Blockchain-teknologien tjener som en slags målrationelt handlende teknoledelse, baseret på kunstig intelligens og forprogrammerede algoritmer, der har til formål at digitalisere fysiske dokumenter såvel som fysiske interaktioner.

Effekten af implementeringen af Blockchain ses som overvejende positiv, da den medfører højere grad af transparens og skaber nye mønstre af social tvang for aktører, der tidligere har handlet korrupt.

UddannelserVirksomhedsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider61
VejledereInger Jensen

Emneord

  • Blockchain
  • Korruption
  • Shipping
  • Skib
  • Mintzberg
  • Weber
  • Færge
  • Durkheim