Kontraktpolitik

Jonas Guldberg, Andreas Holm, Casper Foldager & Lars K Beck

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi har med dette projekt undersøgt, om det er muligt at føre ren ideologisk og kontraktpolitik samtidig, hvis man ønsker del i regeringsmagten. Vi har taget udgangspunkt i Venstres brug af kontraktpolitik, som strategi ved folketingsvalgene 2001 og 2005, med fokus på det første valg. Forudsætningerne for kontraktpolitikkens oprindelse i dansk politik, mener vi primært skyldes befolkningens værdiændringer, og at partiernes politiske kommunikation med vælgerne er blevet væsentlig mere professionaliseret. Til at undersøge disse værdiændringer har vi benyttet os af politologen Ronald Inglehart, forskellige vælgerperspektiver samt partistrategier. Det har vist sig, at vælgerne nu til dags stemmer ud fra nogle andre anskuelser end tidligere. Afslutningsvis har vi undersøgt, hvilken betydning den politiske kommunikation har haft for et parti, som Venstres brug af kontraktpolitik. Projektet er hovedsageligt baseret på politologiske og sociologiske teorier og modeller. Disse udgør samtidig rapportens grundskelet, og har haft til formål at strukturere, og gøre vores projekt mere strømlinet. Yderligere har vi suppleret med nyere empiri til at besvare vores problemformulering om kontraktpolitik. Det skyldes ikke mindst, at vores projekt berører et særdeles aktuelt og forholdsvis nyt fænomen, som der ikke i forvejen er skrevet så meget om i dansk sammenhæng. Kontraktpolitik, politisk kommunikation og værdiændringer kan således godt undersøges hver for sig, men for at forstå kompleksiteten i kontraktpolitik, er det nødvendigt at forstå sammenhængen imellem de tre. Alt i alt har vi konkluderet at ideologierne har mistet deres betydning i kampen om midtervælgerne, og dermed regeringsmagten, samt at den politiske kommunikation har fået afgørende betydning for hvem der ”vinder” kampen.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005

Emneord

  • valg
  • valgstrategi
  • folketingsvalg
  • Venstre
  • Kontraktpolitik
  • kontrakt
  • politik
  • valgkamp