Konkurrencestatens folkeskole

Sophie Strandgaard, Mads Andersen, Mikas Lang, Mads Schicker Hartnack, Anna Esrom Raunkjær, Camilla Louise Rasmussen & Maria Skovgaard Andersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøges der hvordan konkurrencestatens værdier og logikker indvirker på folkeskolens reproduktion af sociale klasser. Der redegøres for begrebet ’konkurrencestat’, samt for den udvikling velfærdsstaten i øjeblikket gennemgår. Projektet tager teoretisk udgangspunkt i Pierre Bourdieus uddannelsessociologi, og teorien om klassekammeratseffekten bliver også inddraget. Der påvises hvilke tiltag i folkeskolen der er tegn på konkurrencestaten, og der bliver analyseret hvilken effekt disse har på folkeskolens reproduktive tendens. Der konkluderes at de tiltag der undersøges, generelt er med til at forøge folkeskolens reproduktion af sociale klasser i folkeskolen. Nogle tiltag kan dog godt mindske reproduktionen, afhængigt af deres implementering.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2011

Emneord

  • Folkeskole
  • velfærdsstat
  • New Public Management
  • Benchmarking
  • frit skolevalg
  • standardisering
  • Konkurrencestat