Konkurrencestaten i folkeskolen - En kritisk diskursanalyse: En kritisk diskursanalyse

Ervin Sarvan, Karl Johan Løkkegaard Bech-Jessen, Jonas Mark Ingvardsen & Magnus Fuglsang Søgaard

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Resume
Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorledes konkurrencestatsdiskursen kom til udtryk i den offentlige debat i forløbet omkring folkeskolereformen i 2013 og hvordan konkurrencestaten har vundet indpas i folkeskolen.
Projektets forskningsmetode er Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, som både er teori og metode. Sammen med teorier om velfærdsstaten og konkurrencestaten analyseres de diskurser, der udspillede sig i forløbet omkring vedtagelsen af folkeskolereformen. Her analyseres to kronikker skrevet af Christine Antorini og Bjarne Corydon, som repræsenterer regeringen, der vedtog folkeskolereformen og Rosa Lund og Anna Berg, som repræsenterer partiet Enhedslisten, der var i opposition til folkeskolereformen. Analysen viser, at der hersker en blandingsdiskurs i Antorini og Corydons kronik. Der identificeres både elementer fra konkurrencestaten i form af fokus på faglighed og beskæftigelse, men også elementer fra velfærdsstaten, da lighed, demokrati og fællesskab spiller en rolle. Velfærdsstatens værdier, som Lund og Berg er fortalere for, fik også stor indflydelse i den politiske debat, men projektet konkluderer, at konkurrencestatsdiskursen er dominerende i den politiske debat. Dette kommer til udtryk i Antorini og Corydons kronik, da der er sket et skift i folkeskolens formål. Der er et større fokus på at skabe individer, der bliver klædt på til arbejdsmarkedet, men folkeskolen er stadigvæk præget af velfærdsstatens tanker om fællesskaber og sociale relationer.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2017
Antal sider70
VejledereRune Peter Wingård

Emneord

  • konkurrencestaten
  • Norman Fairclough
  • Kritisk diskursanalyse
  • Ove Kaj Pedersen
  • Velfærdsstaten
  • folkeskolen
  • folkeskolereformen 2013