Kong Georg af Podiebrad og Traktaten for Skabelse af Fred i Hele Kristendommen

Asger Pedersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Det indeværende speciale et integreret speciale i fagene Politik & Administration og Historie og undersøger hvorvidt Traktaten for Skabelse af Fred i Hele Kristendommen kan betegnes som en embryonisk form for international fredsorganisation, når den ses i lyset af de to senere internationale fredsorganisationer Folkeforbundet og De Forenede Nationer. I specialet påvises det, at der i Traktaten foreslås oprettet en Fredsliga der indeholder institutionelle elementer, der på visse områder er sammenlignelige med de institutioner der etableres af de senere fredsorganisationer. Selvom den Fredsliga der foreslås etableret aldrig blev realiseret, er det dog tydeligt, at var denne Fredsliga blevet oprettet havde der været tale om en international organisation, om end med visse forskelle i de etablerede institutioner, i relation til de senere internationale fredsorganisationer.

UddannelserHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato30 jun. 2018
Antal sider74
VejledereMia Münster-Swendsen & Klaas Dykmann