Konfliktløsning i Israel-Palæstina -En sammenligning af fredstiltag på mikro- og makroniveau

Vibe Grønfeldt, Dea Nilsson, Mette Petersen, Morten Larsen, Kim Vangkilde, Rie von Wowern, Maj Bockhahn & Rikke Prip Estrup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract Rapporten omhandler konfliktløsningstiltag mellem de jødiske israelere, og palæstinenserne på henholdsvis mikro- og makroniveau. På mikroniveau beskæftiger vi os med Skolen for Fred, som ligger i landsbyen Neve Shalom/ Wahat al-salam kaldet Fredens Oase. Skolen er grundlagt af Rabah Halabi, og arbejder for at fremme forståelse imellem de stridende parter i konflikten. På makroniveau omhandler rapporten analyser af henholdsvis Resolution 242 (1967), Oslo-aftalen (1993), samt Camp David forhandlingerne (2000). Disse er foretaget på baggrund af konfliktløsningsteori præsenteret af Aggestam, og Buzan og Wævers teori om sikkerhedsliggørelse. Vi har diskuteret, hvordan de to niveauer spiller sammen. Vi konkluderer, at det ikke er tilstrækkeligt at behandle konflikten på makroniveau, da denne opererer på flere niveauer, og vi mener derfor, at det er nødvendigt også at håndtere konflikten på mikroniveau.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 maj 2007