Konflikter og samarbejde i rammerne om børns udvikling: Forskellige forståelser af problemer

Anette Leegaard Larsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet undersøger, hvordan McDermotts empiri og konklussioner i artiklen "Hvordan indlæringsvanskeligheder skabes for børn" kan forståes ud fra kritisk psykologiske begreber om deltagelse. På baggrund af Højholts (2001) undersøgelse og teoretiseringer om, hvordan et problem bliver til et problem på tværs af sammenhænge i skolen, sfo, m.fl., foreslås det at begrebssætte de kategoriseringer som McDermott finder i undersøgelsen af indlæringsvanskeligheder, som fastholdelse af betydninger af handlinger ud fra bestemte positioner. Dermed sker tilsyneladende en nærmest systematisk overseelse af barnets eget perspektiv.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2010
VejlederePernille Juhl

Emneord

  • kategoriseringer
  • indlæringsvanskeligheder
  • McDermott
  • kritisk psykologi