Konflikten i Darfur. En analyse af det internationale samfunds reaktioner og rationaler

Solvej Beran Berlau & Olga Ege

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Fokus for specialet er de rationaler der ligger til grund for det internationale samfunds reaktioner på konflikten i Darfur. Rationaler kan være forankret på et ideologisk såvel som et realpolitisk niveau. Rationaler på det realpolitiske niveau skal forstås som statsinteresser og rationaler på det ideologiske plan fortolkes som legale rationaler, herunder princippet om statssuverænitet og doktrinen om beskyttelsen af menneskerettigheder. Første kapitel af specialet vil redegøre for forholdet mellem disse institutioner, samt for udviklingen af det der i 1990’erne lignede en norm om beskyttelse af menneskerettighederne. Krigen mod terror og ændringerne i det politiske klima vil også blive inddraget. Det følgende kapitel gennemgår den historiske udvikling i Darfur, og sætter fokus på faktorer som vil være væsentlige for analysen. Specialets analyse tager udgangspunkt i hvornår og hvordan Darfur kom på det internationale samfunds dagsorden, og har form af en aktør-baseret analyse. Her vil en række forskellige aktører, reaktioner og begivenheder blive gennemgået idet de hver især og på forskellig vis indikerer rationaler på forskellige niveauer. I kapitlet diskuteres særligt USA, Den Afrikanske Union samt FN’s Sikkerhedsråds årsager til ikke at føre en skrappere politik overfor Sudan end tilfældet har været. I kapitlet identificeres tre årsager til den førte politik og til fraværet af iværksættelsen af en ‘humanitær intervention’: Politisk prioritering af fredsaftalen mellem Nord- og Sydsudan, andre staters strategiske interesser i Sudan samt den udbredte skepticisme overfor ‘humanitære interventioner’, der har kendetegnet international politik, særligt efter at krigen i Irak blev indledt.

UddannelserInternationale Udviklingsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005

Emneord

  • Det internationale samfund
  • Humanitære interventioner
  • Sudan
  • Menneskerettigheder
  • Statssuverænitet
  • Den Afrikanske Union
  • Darfur
  • Interventionistiske norm
  • FN's sikkerhedsråd
  • Rationaler i international politik