KONCERTFORMATER

Oluf Valdemar Nielsen, Iben Snedker Stubgaard, Mathilde Høm Kristensen & Christie Pierre Naaman

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøges både det traditionelle og det utraditionelle koncertformat. Undersøgelsen baserer sig på nutidens ønske om flere anderledes koncerter. Der er siden 1990’erne sket et skift i samfundet, som har gjort, at kreative og kulturelle institutioner prioriterer oplevelsesøkonomiske strategier i deres udvikling af oplevelser. Vi har valgt at fokusere på musikindustrien, og hvordan koncerten, som allerede er en oplevelse i sig selv, søger at være mere end blot en koncert. På baggrund af det ovennævnte og vores autoetnografiske metode, har vi valgt at undersøge, hvordan to forskellige rum påvirker den æstetiske oplevelse ved en elektronisk koncert, og hvordan der skabes interaktion mellem rummet og deltagerne. Den ene koncert er ikke nødvendigvis bedre end den anden, og derfor er beror opgaven sig på de forskellige atmosfærer og affekter, der er, afhængigt af rummet.
Første del af vores problemformulering afspejler vores undren over hvilke æstetiske virkemidler, der er i spil ved de to forskellige koncertformater. Det ene var en elektronisk koncert i Lille Vega, som er en del af det danske regionale spillested, Vega. Den anden koncert var en aften med flere elektroniske koncerter i den københavnske metro kurateret af foreningen Strøm ved navn Trans Metro Express.
Anden del af vores problemformulering handler om, hvordan de to ovennævnte forhold påvirker samspillet i interaktionen mellem publikum, musik og rum. Derfor har vi skildret den æstetiske oplevelse i en komparativ analyse af de to rum. Der argumenteres for, at vi under Trans Metro Express oplevede, at der i høj grad var fokus på rummet som centrum for koncerten, hvorimod vi i Lille Vega oplevede, at det var musikken, som var i centrum. Da metroen er i konstant bevægelse, fører det automatisk til en gennemgående interaktion mellem deltagerne, da de hele tiden ændrer position og flytter sig rundt i rummet, og skaber forskellige affekter og relationer. I Lille Vega var rummet og deltagerne mere statiske, og rummets bevægelse var præget af det visuelle aspekt såsom lys, der, sammen med musikken, skabte en bestemt stemning for rummet.

UddannelserPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2017
Antal sider69
VejledereBjørn Laursen