Kompetenceafklaring i et læringsperspektiv

Charlotte Poulsen & Mona Rosenberg

Studenteropgave: Masterprojekt

Abstrakt

Problemformuleringen lyder: Hvilken betydning har det for en deltagers selvopfattelse at være i et kompetenceafklaringsforløb for ledige. Rapporten indeholder en analyse og fortolkning af et livshistorisk inspireret interview med en kvinde, som efter en ulykke har været gennem et længere kompetenceafklaringsforløb. Interviewet analyseres og fortolkes først ud fra en socialkonstruktivistisk forståelsesramme og herefter ud fra kritisk teori. De 2 videnskabsteoretiske retninger diskuteres ud fra hver deres styrker og mangler i forhold til at belyse problemstillingen

UddannelserMaster i Voksenuddannelse (MVO), (Masteruddannelse) Master
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereJørgen Rafn

Emneord

  • Kompetenceafklaring
  • læring i praksis
  • Kritisk teori
  • Socialkonstruktivisme