Kommunikativt perspektiv på metakommunikation

Kirstine Marie Fabricius & Katrine Bütow

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale undersøger fænomenet Metakommunikation fra et kommunikativt funktionsperspektiv. Gennem kortlægning af en lang række teorier med oprindelse i forskellige akademiske traditioner, genereres tre funktioner: Guidende, vægtende og prægende metakommunikation. På tre forskellige måder påvirker disse funktioner kommunikation. Specialets udgangspunkt er et tværvidenskabeligt studie af teorien om metakommunikation, hvor det undersøges hvilke karakteristika der er gældende ved de tre funktioner på tværs af fagtraditioner og genstandsfelter. Denne tilgang viser, at den guidende funktion eksempelvis tjener til at kommunikation overhovedet kan foregå, sikre at den skrider frem som man har ønsket, men også at funktionen kan anvendes til at rette misforståelser undervejs. Den vægtende funktion kan anvendes til at tilskrive særlig betydning til en enkelt ytring eller tildele en særlig position til en kommunikatør. På denne måde kan metakommunikation have betydning for hvilken indflydelse en kommunikatør har i en given situation. Den prægende funktion påvirker konteksten i sin helhed, og kan dermed ændre kommunikationssporet, skabe grundlag for et nyt samtaleemne eller tage en diskussion til et andet niveau. I anden del af specialet tages der udgangspunkt i de resultater den teoretiske kortlægning har frembragt, og disse anvendes til et empirisk studie. Det empiriske materiale er produceret i en almindelig hverdagskommunikationssituation. Denne undersøgelse underbygger den forståelse af fænomenet som er fremkommet af det teoretiske studie. Ydermere bidrager studiet med ny viden til undersøgelsen, da det giver eksempler på nye karakteristika ved de tre funktioner. Studiet giver desuden et andet perspektiv på funktionerne, da der i det empiriske materiale fremkommer eksempler på funktionerne i kombination. Funktionerne er dermed ikke nødvendigvis adskillelige, og det iagttages desuden, at de kan påvirke hinanden indbyrdes. Kombinationen af et teoretisk og et empirisk perspektiv giver en dybere forståelse af fænomenet, end de to dele kan afdække hver for sig, og i kraft af denne tilgang er specialet et skridt på vejen mod en dybere forståelse af fænomenet metakommunikation ud fra et kommunikativt perspektiv.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato31 aug. 2012
VejledereJonas Gabrielsen

Emneord

  • Metakommunikation
  • meta