Kommunikation der engagerer

Anders Hedegaard Christensen, Camilla van Deurs Formann Jensen, Katrine Larsson Zachariassen, Catrine Gangergaard Nielsen, Maria Elisabeth Andreasen & Sandra Ravnholdt Madsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt har vi ud fra Kræftens Bekæmpelses seneste landsindsamlingskampagne ’Vis flaget’ forholdt os til måden, hvorpå Kræftens Bekæmpelse i en højere grad end tidligere, har forsøgt at engagere sine modtagere via personlige budskaber samt hvorledes deres hensigt med kampagnen har stemt overens med indsamlernes oplevelse. Til at besvare vores problemformulering har vi benyttet os af kommunikationsbaserede teorier samt kvalitative interviews, som er blevet brugt til at analysere sammenhængen mellem hensigten og realiteten. Afslutningsvis har vi diskuteret, hvorledes der er opstået uoverensstemmelser mellem Kræftens Bekæmpelses hensigt og indsamlernes oplevelse, hvilke vi på baggrund af vores teori og indsamlede empiri, er kommet med bud på forbedringer. I forsøget på at besvare vores problemformulering er vi nået frem til den konklusion, at der både er uoverensstemmelser såvel som overensstemmelser mellem Kræftens Bekæmpelses hensigt med kampagnen og realiteten belyst ud fra indsamlernes oplevelse.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato7 dec. 2012
VejledereSusanne Kjærbeck

Emneord

  • Oplevelsesbaseret kommunikation
  • Kræftens Bekæmpelse
  • Diamantmodellen
  • Kampagne