Kommunalreform og hvad så?

Pia Hausmann Johansen, Signe Bang-Darhauge & Carina Gjerløv

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet søger med Hillerød Kommune som case at afdække, hvorfor unge mellem 20 og 30 år bosiddende i kommunen ikke interesserer sig for eller engagerer sig i den igangværende kommunesammenlægning, og om kommunens kommunikation i den forbindelse er en medvirkende årsag hertil. Det undersøges via fokusgruppeinterview, hvordan synet på kommunen som institution i den forbindelse er afgørende for, at de unge ikke synes, det er hverken interessant eller relevant i forhold til deres egen livssituation at engagere sig i kommunesammenlægningen. På baggrund heraf udstikkes en række overordnede anbefalinger til Hillerød Kommune angående, hvorledes de kan/skal tage udgangspunkt i ovenstående syn på kommunen og sammenlægningen, hvis de skal have held til at kommunikere mere effektivt og målrettet med de unge borgere i kommunen.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereChistina Hee Pedersen

Emneord

 • sense-making
 • kommunalreform
 • medborgerskab
 • politisk engagement
 • deltagelse
 • kommune
 • socialkonstruktionisme
 • ordmetode
 • servicedemokrati
 • brugerdemokrati
 • fokusgrupper
 • kommunesammenlægning
 • kvalitativ metode
 • demokratiopfattelser