Kommunale planer og urban aktivisme - en kritisk analyse af kampen om byens rum og udvikling

Stine Lykkegaard Nielsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Inden for såvel den aktuelle planlægning som de teoretiske diskussioner om nutidens byudvikling er forestillingen om den kreative by og brugen af midlertidige aktiviteter som strategisk redskab gennem det seneste årti kommet særligt på dagsordenen. De indlejrede modsætninger i relationen mellem det institutionelle planlægningssystem og de kreative miljøer tages imidlertid ofte ikke i betragtning. Dette speciale engagerer sig kritisk i den aktuelle debat om kreativ byudvikling med det formål at bidrage til en synliggørelse af de ”kampe” om byens rum og udvikling, der udspiller sig i mødet mellem på den ene side de kommunale visioner for den kreative by og på den anden side kreative, urbane aktivisters ønsker om fri udfoldelse. Specialets overordnede ramme for forståelsen af det urbane rum og forholdet mellem plan og aktivisme trækker på den urbane filosof Henri Lefebvres perspektiv på rummet som socialt produceret og som kendetegnet ved en spænding mellem den professionelle, abstrakte begrebsliggørelse af rummet (representations of space) og det konkret oplevede rum (representational space). Foruden dette inddrages Richard Florida og Charles Landrys vækstorienterede teorier, som sættes op imod det alternative, emancipatoriske perspektiv på urban kreativitet, der kommer til udtryk hos den revolutionære avantgardegruppe the Situationist International. Derudover inddrages nyere forskning om temporary urban spaces samt en række europæiske, konkrete eksempler på midlertidige anvendelser. Med afsæt heri foretages en empirisk analyse af rumlige kampe i København. Analysen tager udgangspunkt i to udvalgte eksempler på urban aktivisme i form af den kulturelle forening Bolsjefabrikken og byhavegruppen NV Autopark og bygger på materiale indsamlet gennem kvalitative interviews og deltagerobservationer samt en analyse af centrale plandokumenter. På baggrund af analysen konkluderes det, at de urbane aktivister og Københavns Kommunes interesser ikke står i direkte modsætning til hinanden, men at der udspiller sig en kontinuerlig kamp om forholdet mellem autonomi og styring samt en kamp om, hvilken rolle den urbane aktivisme skal spille i byudviklingen.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato30 aug. 2011

Emneord

 • Richard Florida
 • NV Autopark
 • Henri Lefebvre
 • Midlertidig anvendelse
 • København
 • The Situationist International
 • Den kreative by
 • Urbanitet
 • Charles Landry
 • Bolsjefabrikken
 • Urban aktivisme