KommTogether

Yvette Brennalt, Marie Viuff, Kasper Hulgaard & Jonathan Findalen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet afdækker en kampagne for en studenterdrevet café på Kommunikationsinstituttet på Roskilde Universitet. Kommunikationsproblemet består i at udforme en kampagne der kan få de studerende på Kommunikation til at engagere sig i studielivet. Det er både et ønske fra de studerende selv og fra ledelsen på instituttet. Rapporten bygger på en kvalitativ målgruppeanalyse med en erkendelsesinteresse i at forklare hvad der henholdsvis forhindrer og fordrer engagement på studiet. Informanternes svar tolkes i Giddens’ perspektiv hvor individer konstant reflekterer over og skaber deres livsstil. Gennem analysen bliver det klart at en kampagnes omdrejningspunkt skal være det sociale på studiet. Kampagnen skal desuden opfordre til forskellige niveauer af engagement i målgruppen og være tilpasset de forhold der præger de studerendes hverdag.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2012
VejledereYngve Søndergaard

Emneord

  • Studieliv
  • Engagement
  • KommTogether
  • Kampagne
  • målgruppeanalyse
  • Interviews
  • Giddens