Kommissioner som politisk-strategisk virkemiddel - Et casestudie af VK-regeringens Skattekommission: Commissions as a political-strategical tool - A case study of the 2009 Tax Commission

Martin Zohar, Frederik Greve Persson, Agnete Fanger Jakobsen & Laurids Peter Gymoese Strandgaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport er et case-studie af Skattekommissionen, der blev nedsat i 2008. Rapporten undersøger baggrunden for den skattereform, VK-regeringen vedtager sammen med Dansk Folkeparti i 2009, og hvorvidt Skattekommissionen var et politisk-strategisk værktøj. Der bliver også undersøgt, hvilke muligheder og i hvilken grad regeringen og embedsværket har kunnet styre kommissionen, således, at kommissionen har fremsat forslag, som er politisk anvendelige, frem for at komme med videnskabens bud på et fremtidigt skattesystem. I rapporten bliver der konkluderet, at der var behov for en skattereform, fordi samfundet stod overfor en række problemer, og skattesystemet var blevet rigidt som følge af skattestoppet. Der var politisk vilje til at lave en reform, og Skattekommissionen var en del af løsningen, ikke bare rent teknisk, men også politisk, idet den ender med at presse Dansk Folkeparti til at acceptere reformen. Endeligt bliver det konkluderet, at regeringen gennem kommissoriet, ministeriernes involvering, udvælgelsen af kommissionsmedlemmer og formand har kunnet påvirke kommissionens arbejde. Styringen kommer særligt til udtryk ved de to sidstnævnte, der har været meget optaget af, at deres arbejde skulle blive til noget, hvorfor de også har været politisk lydhør.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2014

Emneord

  • Skattekommissionen
  • Skattereform
  • Kommissioner
  • Politisk styring