Kombinationseffekter af miljøfremmede stoffer

Kristian Syberg & Henrik Pedersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet omhandler mulighederne for at implementere hensynet til kombinationseffekter af miljøfremmede stoffer i den danske vandmiljøregulering. Med udgangspunkt to analyser (en eksperimentelt funderet økotoksikologisk analyse samt en empirisk funderet reguleringsmæssig analyse), blev det undersøgt i hvilket omfang det er muligt at implementere hensynet til den samlede kemikaliebelastning, i reguleringen af miljøtilstanden i de indre danske farvande. Analyserne viste, at det inden for det nuværende reguleringsparadigme er muligt at implementere dette paradigme med den nuværende videnskabelige viden. I forvaltningen opfattes problemets komplekse karakter som den største hindring for en sådan implementering, men specialets analyser viste at den største hindring er politisk vilje (herunder manglende ressourcer).

UddannelserMiljøbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereBørge Klemmensen

Emneord

  • concentration addition
  • vandmiljøregulering
  • Kombinationseffekter
  • vandrammedirektivet
  • kemikalieregulering
  • isobologram