Klovneri for Alvor - Et speciale om betydningen af samspillet mellem hospitalsklovn, sygeplejerske og barn

Monika Mohr & Miranda Bohr Brask

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Hensigten med nærværende speciale er at undersøge, hvilken betydning samspillet mellem hospitalsklovn, sygeplejerske og barn kan have for barnets trivsel på et hospitals børneafdeling. Dette søges belyst med et kritisk psykologisk perspektiv samt et indsamlet datasæt bestående af kvalitative interviews suppleret med observation. Ved brug af et kritisk psykologisk begrebsapparat fremanalyseres, hvilke betingelser der har betydning for de tre parters samspil. Undersøgelsen viser, at hospitalsklovnen har stor positiv betydning for barnets trivsel på hospitalet samt for samspillet mellem sygeplejerske og barn. Hertil at hospitalsklovnens tilstedeværelse kan øge barnets og sygeplejerskens handlemuligheder og skabe bedre betingelser for, at de kan udvide deres handleevne. Hospitalsklovnen kan med sin særlige og sjove tilgang medvirke til at mindske barnets angst, skabe en lettere stemning, øge barnets mestringsevne samt lette sygeplejerskernes behandlingsopgaver. Specialet peger desuden på, hvilke potentielle udviklingsmuligheder der kan være for samarbejdet mellem hospitalsklovn og sygeplejerske. Specialeundersøgelsen har således klarlagt hospitalsklovnens positive betydning og dermed relevansen af hospitalsklovne som en del af medarbejderstaben på børneafdelinger.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato27 jan. 2014
VejledereMarian Nielsen

Emneord

  • hospitalsklovn
  • syge børn
  • sygeplejerske
  • samspil
  • hospital
  • kritisk psykologi