Klimavenligt kødforbrug: Hvordan man får danskerne til at droppe bøffen

Signe Tolstrup Mathiasen, Maria Lenau Christensen, Anne Vejby Jægerum, Laura Emilie Thomsen & Anna Søe

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt handler om, hvordan man kan få danskerne til at spise mindre kød med det formål at reducere vores CO2-udslip. Vi har primært taget udgangspunkt i forbrugerne, og hvordan de kan påvirkes. I første analysedel undersøger vi, hvilke strukturer der forudsætter det høje kødforbrug i Danmark. Der er blevet undersøgt kødets vej ”fra jord til bord” ved at undersøge disse tre led: Produktionen, distributionen og forbruget. Det gøres med henblik på at finde frem til de strukturelle barriere der er for forbrugerne mht. at spise klimavenligt. I den anden analysedel tager vi udgangspunkt i en kritisk case og fokuserer på de klimabevidste forbrugere. Med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview tages der afsæt i de klimabevidste forbrugers barrierer i forhold til at spise så klimavenligt mad så muligt. De væsentligste barrierer er sociale og praktiske faktorer, viden og at problemstillingen kan virke som et abstrakt problem. Projektet munder ud i en diskussion om, hvordan de strukturelle og de klimabevidste forbrugers barrierer i hverdagen kan imødekommes ved at diskutere anvendelsen af virkemidler såsom kampagner, oplysning i distributionen, videreformidling af alternativer måltider til kød i offentlige institutioner og politiske regulativer. Projektets konklusion er, at en anvendelse af alle disse løsninger i kobling med hinanden, har potentiale til at reducere danskernes kødforbrug.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2016
VejledereOle Erik Hansen