Klimatilpasning mod stormflod i Natura2000 og lignende natur- og miljøbeskyttelsesområder: Climate adaptation against storm-surges in Natura2000 and similar nature- and environment-protection areas

Rodney F Cottrell

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette forskningsprojekt undersøger i hvilket omfang lovgivning og politik, der er blevet indført for miljø- og naturbeskyttelse, kunne hindre klimatilpasning i kystområder i Danmark. Projektet begynder med eksempler på denne lovgivning, herunder en beskrivelse af, hvordan lovgivningen gælder for lokale områder inden for Roskilde Fjord og Frederikssund Kommune, hvis kommunale område er det geografiske fokus for undersøgelsen. Klimatilpasning er lige så meget et socialt og politisk problem som det er et fysisk problem, og de egentlige teknologiske klimatilpasnings-løsninger er kun en del af de overordnede rammer, der er involveret i at komme til udtryk med klimaændringerne på de globale, nationale, regionale og lokale niveauer. Således sætter undersøgelsen også fokus på de roller af nøgleaktører og mekanismer, der typisk er involveret i samspillet mellem miljø- og naturbeskyttelse og klimatilpasning, sammen med teoretiske analyser, der kan hjælpe med at illustrere eller tydeliggøre dynamikkerne omkring disse aktører og roller. Rapporten konkluderer, at de mange overlappende naturbeskyttelsesområder lægger en væsentlig hindring for opbygningen af forebyggelse-infrastruktur mod stormflod. Der findes ressourcer på det subnationale niveau til potentiel ændring af lovgivning, som udspringer fra det internationale plan, og dermed giver mulighed for klimatilpasnings-infrastruktur i beskyttede arealer. Det kunne bedst opnåes med en koordineret proces, der involverer forskellige interessenter, afdelinger og regeringsniveauer.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2014
VejledereBente Kjærgård

Emneord

  • Danmark
  • klimatilpasning
  • klimaændring
  • stormflod
  • Roskilde Fjord
  • oversvømmelse
  • Frederikssund
  • Natura 2000
  • Nationalpark Skjoldungernes Land