KLIMAJOURNALISTIK I DANMARK - EN ANALYSE AF KLIMADÆKNINGEN I FIRE DANSKE DAGBLADE OG EN RESEARCHTUNG RADIOPRODUKTION OM MANGLENDE KLIMATILPASNING AF NYBYGGERI I ØRESTAD

Stine Kyø

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I de senere år har der i offentligheden været en stigende interesse for klimaspørgsmål, og i december 2009 skal Danmark være vært for FN’s internationale klimatopmøde COP15. Det har medført, at klimastoffet efterhånden har skilt sig ud som et særskilt stofområde og ikke længere blot er et af flere temaer under miljøjournalistikken. Med udgangspunkt i en definition af klimajournalistik undersøges dækningen af dette stofområde i fire udvalgte landsdækkende dagblade. På baggrund af en kvantitativ undersøgelse af artikler i en periode på seks måneder og kvalitative forskningsinterview med udvalgte journalister konkluderes det, at klimastoffet ikke dækkes jævnt. Historier om, hvordan man kan forebygge flere klimaforandringer, og hvordan mennesket selv er skyld i disse ændringer, fylder meget mere i de fire aviser end historier om, hvordan vi tilpasser os de aktuelle og fremtidige klimaændringer. Den anden del af dette specialeprojekt i researchtung journalistik er en radioproduktion, der handler om mangel på klimasikring af nybyggeri i Ørestad ved København. Produktionen er et temaindslag, der er tænkt som et bidrag til den underrepræsenterede del af klimastoffet i dansk presse – nemlig klimatilpasning.

UddannelserJournalistik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jan. 2009

Emneord

  • klimajournalistik
  • radioproduktion