Klima venligmadkultur

Rosa Thrysøe, Johan Kirkegaard, Simon Friis Mortensen & Julie Metha Rosenkilde

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler en ændring af madkulturen hos den danske forbruger. Dette tager udgangspunkt i en undren over hvorfor der ikke, efter vores mening, har været stor nok fokus på, hvordan vores fødevarer har betydning for verdens samlede udledning af drivhusgasser. I projektet har vi særlig fokus på forbruget af kød. Dette er begrundet med, at kød er den fødevare der bidrager mest til verdens samlede udledning af drivhusgasser. Projektet har hovedsageligt en sociologisk tilgang og vi beskæftiger os med hvordan forholdet til mad er indlejret i kulturen. Ydermere inddrages politologien i vores diskussion om hvordan klimavenlig madkultur opnås.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jan. 2010
VejledereBirgit Land

Emneord

  • Mad
  • Modernitetens konsekvenser
  • Forbrugsændring
  • Kød
  • Praksisteori
  • Fokusgruppe
  • CO2-udslip
  • Madpraksisser
  • Klima
  • Madforbrug