Klimaændringer og Dybhavspumpen i nordatlanten

Tryggve Sveinbjørnsson

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I opgaven gennemgås og analyseres fortidens, nutidens og fremtidens dybhavspumpe. Via sedimenter og iskerner kan fortidens variationer bestemmes, mens nutidens tilstand bestemmes ud fra direkte observationer og målinger. Fremtidens dybhavspumpe kan kun bestemmes ud fra modelsimulationer, baseret på data fra fortiden og nutiden. Det gennemgås hvilket faktorer og mekanismer der driver dybhavspumpen og hvilke faktorer der tidligere har givet variationer i dybhavspumpens tilstand. De primære mekanismer der undersøges er temperaturstigning og øget ferskvandsinput, da begge faktorer tidligere har påvirket dybhavspumpen. Øget smeltevand, øget nedbør og øget flodudledning i dybhavspumpens formationsregion reducerer saltholdigheden i overfladevandet og kan derved forhindre konvektion. Dybhavspumpen er imidlertid omgivet af store usikkerheder. Få målinger og uenigheder blandt eksperter besværliggøre klare og konkrete konklusioner. Konklusionen er at dybhavspumpen formation blev reduceret med 0 - 30 % i det 20´ende århundrede. Mens der i perioden år 2000-2100 forventes en nedgang i dybhavspumpens effektivitet på 0-50 %.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jan. 2010

Emneord

  • Dybhavspumpen
  • , thermohaline cirkulation