Klasserummets produktion af elevhed - i et interaktionistisk perspektiv

Charlotte Lach, Tine Elisabeth Barett, Marie Krog Jensen & Selma Maria Stockner

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøges hvorledes ”elevhed” produceres i klasserum i folkeskolen. ”Elevhed” konceptualiseres som nogle idealer eller normsæt, der indvirker på det, der foregår i klasserummet. Der er foretaget observationer i to klasserum i en folkeskole og desuden foretaget en række kvalitative interview. Dette er gjort med det formål at belyse, hvorledes den ”elevhed” der undersøges kommer til udtryk. I en analyse af dette empiriske materiale benyttes Erving Goffmans mikrosociologiske tilgang til at studere interaktioner mellem sociale aktører. Derudover benyttes begreber fra positioneringsteori og sociologen Axel Honneths begreber om social anerkendelse. I vores analyse ser vi, at aspekter af ”elevhed” kommer til udtryk igennem fordringen af bestemte egenskaber eller kompetencer i klassen. Især ses samarbejde, forskellighed, ansvarlighed og selvkontrol som vigtige evner at besidde. Vi har set, at disse egenskaber fordres i de interaktioner, der finder sted i de undersøgte klasserum. For yderligere at nuancere vores forståelse af hvorledes denne ”elevhed” produceres i klassen, har vi benyttet os af positioneringsteori for at medtage betydningen af elevers og læreres tidligere erfaringers betydning for den måde, de interagerer med hinanden på. Desuden har vi benyttet os af Honneths begreber om social anerkendelse for at inddrage nogle overvejelser omkring de indre psykologiske aspekter hos eleverne, som vi trods vores socialt orienterede teoretiske udgangspunkt ikke var i stand til fuldstændig at ignorere.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jan. 2010
VejledereThomas Gitz-Johansen

Emneord

  • klasserum
  • interaktioner
  • elevhed
  • folkeskole