Klassefællesskabets indflydelse på elevernes trivsel og læring i nutidens samfund: Hvordan eleverne påvirkes af præstationssamfundet og fællesskabet i klassen

Sofia Sandsdal Beyer & Barbara Engel Holmstrøm

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I den følgende opgave undersøges klassefællesskabets betydning for den enkelte elevs trivsel og læring i folkeskoleområdet. Derudover lægges der også et fokus på nutidens samfund og dets betydning i forhold til eleven og fællesskabet. Projektet bruger den hermeneutiske tilgang med dens forforståelser i fokus til, at undersøge den givne problemstilling. Målet med denne forskning er, at forstå et fællesskabs betydning for både det hele menneske samt hvordan et fællesskab enten kan svækkes eller styrkes af samfundets normer og krav. Dette gøres med 2 kvalitative metoder, herunder interviews og observationer i et klasselokale. I opgaven drages Lave og Wengers teorier om situeret læring og praksisfællesskaber ind for, at understøtte samspillet mellem mennesker som en væsentlig faktor for udvikling og læring hos mennesket. Endvidere bliver øvrigt teori også inddraget som belyser trivselsbegrebet samt det meningsfulde fællesskab, som er Karen Wistoft der berøre dette. Derudover bruges Anders Petersen og hans syn på præstationssamfundet for, at understøtte nutidens samfund. Denne forskning følges af en perspektivering hvor øvrigt forskning belyser fællesskabets vigtighed over for eleven og yderligere inddrages John Dewey og hans definition af læring og hvilken tilgang lærerne skal have for, at eleverne skal kunne opnå optimal læring. Ud fra det undersøgte afsluttes denne opgave også med en konklusion om, hvilke resultater der er fundet frem til, ud fra den indsamlede empiri.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 maj 2019
Antal sider49
VejledereMina El Moutamid

Emneord

  • klassefællesskaber
  • Præstationssamfund
  • Trivsel
  • Læring
  • Mennesket