Kilder til drivhusgasudledning I de danske malkebedrifter - analyse af kilder og virkemidler

Lucas Olesen, Eva Kopylova Riisgaard & Pernille Grønlund Vinding

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Denne rapport omhandler tre udvalgte systemer, som udleder drivhusgasemission i de danske
malkekvægsbedrifter, hhv. enterisk fermentering, import- og transport af foder, samt
gyllehåndteringen. Disse tre er valgt, da vi mener de er de største kilder til emissionsgasser.
Problemformuleringen som opgaven svarer på lyder som følgende: Hvor, hvordan og med hvilken
effekt ville det være mest optimalt at sætte ind her og nu for at reducere drivhusgasemissionerne
fra en gennemsnitlig, dansk malkebedrift? For at kunne svare på problemformuleringen har vi brugt
forskellige metoder, som inkludere litteraturstudie, IPCC-udregning og analyse af data. Ud fra
resultater er vi komme frem til, at selvom den største udledning af gasser kommer fra den enteriske
fermentering, er der størst potentiale af reduktion i brug af flydelag og overdække af gyllen.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2019
Antal sider56
VejledereTobias Pape Thomsen