Kierkegaard og kærlighed

Arman Teymouri Niknam

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt belyser muligheden for at bevare idéen om venskab og romantisk kærlighed i Søren Kierkegaards filosofi om kærlighed. Ud fra en læsning af Kierkegaards værk 'Kjerlighedens Gjerninger' fra 1847, 'Tre opbyggelige Taler' fra 1843 og 'To taler ved Altergangen om Fredagen' fra 1851 afdækker projektet, hvorledes der er en sammenhæng mellem kærlighedens praksis og muligheden for at bibeholde venskaber og romantisk kærlighed. I Kierkegaards filosofi præsenteres tanken om en næstekærlighed, der rækker ud til alle individer og ingen undtagelse gør i dette, samtidig med at Kierkegaard plæderer for, at man bør borttage den forkærlighed, man kan have over for sine nærmeste. Herigennem udtrykker Kierkegaard et ønske om, at mennesket tager det kristne bud om næstekærlighed til sig, hvorved kærlighedens udtryk i praksis også undergår en forandring. Kierkegaard pointerer, at intet menneske har nået det højeste i kærlighed, hvorved jeg forstår Kierkegaards stærke bud om kærlighed som et ideal, der opsættes for at påvirke os som mennesker, uden at det er muligt at nå til en fuldendelse af idealet. Igennem projektet vises, hvorledes netop dette ideal for kærlighedens praksis bør ses som nært sammenknyttet til buddet om næstekærlighed og borttagelsen af forkærlighed. Jeg argumenterer således for, at Kierkegaard i sit opgør med forkærligheden ikke unddrager mennesket muligheden for at tage del i almenmenneskelige relationer såsom venskab, men at han derimod opsætter et ideal for kærligheden. Idealet får indflydelse for individets forhold til alle mennesker på en måde, så selv kvaliteten af venskabelige og romantiske kærlighedsforhold kan anses for at være blevet styrket gennem Kierkegaards filosofi om kærlighed.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jun. 2013
VejledereEsther Oluffa Pedersen

Emneord

  • Kærlighed
  • M. Jamie Ferreira
  • Søren Kierkegaard
  • Sharon Krishek