Kategorisering af børn i pædagogisk psykologisk arbejde: En kritisk analyse af børns læringsmuligheder i forhold til nuværende instituerede problematiseringspraksisser

Rosa Louise Bloch

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med udgangspunkt i kritisk psykologi analyseres de institutionaliserede pædagogisk psykologiske arbejdsgange i forhold til "problematiserede børn" i folkeskolen, hvor kategorisering af børn og deres læringsmuligheder fremhæves gennem empirisk afsæt i "Psykologisk Pædagogisk Rådgivning" (PPR/og dertilhørende fagblad). Fokus for dette projekt er således at analysere, hvordan (sam)arbejdet omkring og med børn kan udvikles, så problemers kontekstuelle sammenhæng tydeliggøres og børns læringsmuligheder ikke hæmmes.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jan. 2007
VejledereKirsten Larsen

Emneord

  • læring
  • Kategorisering