Kastediskrimination: når adfærd styres af et kulturelt grundsyn: Kastediskrimination

Emma Ella Petersen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt har til formål at undersøge hvordan kastediskriminationen påvirker udviklingen i det nepalesiske samfund. Det er en problematik jeg vil undersøge ved at kombinere en humanistisk og samfundsvidenskabelig metode i forsøget på at opnå en større viden om feltet. Det har jeg gjort ved at interviewe to nepalesere med det formål at undersøge hvilke repræsentationer de konstruerer om kastediskriminationen i Nepal. Derudover har jeg inddraget fotografier i min opgave i et forsøg på at undersøge om jeg kan udlede en ny viden derigennem. Min tilgang er hermeneutisk, kvalitativ og induktiv, da jeg gennem fortolkning af min teori og empiri forsøger at opnå en større viden om feltet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider44
VejledereFlemming Juul Christiansen