Karen Blixen: En undersøgelse af identitet og skæbne, etik og moral. - Hvad var det med den der stork?

Lisa Fuchs, Morten Heiberg Kjær, Karina Richmann Lundorff, Gry Line Gottschalk Olesen, Sara Louise Schau & Gitte May Thiel

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet indeholder litterære analyser af Karen Blixens kardinalfortællinger. Disse analyseres for at undersøge forståelsen af identitet og skæbne hos Blixen. De to fortællinger sammenholdes, og der inddrages andre blixenlæsere i diskussion af identitets- og skæbneforståelsen. Slutteligt inddrages Nietzsche i diskussion, Blixen og Nietzsches fælles tankegods sættes i forbindelse, og det diskuteres, om der hos Blixen kan findes etiske og/eller moralske retningslinier. De vigtigste konklusioner er, at skæbnen delvist udgør de hændelser, mennesket ikke selv er herre over, og delvist er forbundet med menneskets identitet, som konstant kan fortolkes. Identiteten skabes gennem fortolkning af historien, gennem interaktion og gennem de erfaringer mennesket får gennem livet. Vi når slutteligt frem til, at det er op til den enkelte at skabe sine egne værdier og tage sin skæbne på sig med værdighed - i en verden uden etik eller fælles moral.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006
VejledereCharlotte Engberg

Emneord

  • Etik
  • Blixen
  • Nietzsche
  • Kardinalfortællinger
  • Moral
  • Skæbne
  • Identitet