Karakteristik af chokolade - et helbredsfremmende produkt? The characteristics of chocolate - a health beneficial product?

Maria Cramer Holck Larsen, Cecilie Hedetoft & Lykke Vils Axelsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resumé Formålet med dette projekt er at undersøge grundlaget for at karakterisere chokolade som et helbredsfremmende fødevareprodukt. Projektet tager udgangspunkt i en populærvidenskabelig interesse for chokolade som forebyggende mod hjertekarsygdomme. Det undersøges på baggrund heraf, hvilket grundlag der er for at karakterisere chokolade som et helbredsfremmende fødevareprodukt. Problemstillingen er undersøgt ved et litteraturstudium, hvor de grundlæggende faktorer for chokolades egenskaber vurderes i relation til oxidation af fedttransportører i blodet, der er årsag til aterosklerose. Der fokuseres på indholdsstofferne i chokolade, i form af kakaosmørrets fedtsammensætning og polyphenoler, der virker antioxidante på LDL-kolesterol. Det konkluderes dermed at mængden og sammensætningen af polyphenoler er afhængig af kakaobønnernes sort, oprindelse, bearbejdning og er af afgørende betydning for den antioxidante effekt fra chokolade. Hertil kommer at stearinsyre i chokolade har en neutral effekt på kolesterol i blodet, som menes at være forårsaget af kompositionen af triglycerider i kakaosmør. Dog må der foretages yderligere studier af chokolades effekt i et større tidsperspektiv. Abstract The purpose of this project is to study the foundation on which chocolate is characterized as a health beneficial food product. The project takes its starting point in the interest from popular science, on chocolate as a preventive against cardiovascular disease. In the light of this the project examines which foundation there is to characterize chocolate as a health beneficial food product. The thesis is answered to through a study of literature. The basic factors on the qualities of chocolate are assessed in relation to oxidation of lipoproteins in blood, which is a cause of atherosclerosis. The focus is on the substances in chocolate, consisting of the composition of fat in cocoa butter and polyphenols with an antioxidant effect on LDL-cholesterol. It is thereby concluded that the amount and composition of polyphenols depends on the sort of cocoa beans, origin and manufacture. This is of relevance with an eye to the antioxidant effect of chocolate. Additionally the stearic acid in chocolate has a neutrally effect on cholesterol in blood. This is believed to be caused by the composition of triglycerides in cocoa butter. However further studies on the effect of chocolate in a larger time perspective will be necessary.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2008
VejlederePoul Erik Hansen

Emneord

  • atherosclerosis
  • polyphenols
  • Chocolate
  • cholesterol