Karakterisering af vesikler ved dynamisk lysspredning

Tim Birger Tejsner & Jonatan Køhler

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Formålet med projektet er at undersøge alkohols indvirkning på brudstyrken (lysis ten- sion) af DMPC-vesikler. Ved at ekstrudere multilamellare vesikler opnår vi en monodis- pers opløsning af unilamellere vesikler. Ved at variere mængden af alkohol i membranen forventer vi en ændring af brudstyrken. En model for ekstruderingsprocessen foreslår, at denne ændring vil give anledning til en ændret størrelse af de ekstruderede vesikler. Vi måler den hydrodynamiske radius af vesiklerne med dynamisk lysspredning. Da vi har haft eksperimentelle problemer med systematiske fejl og usikkerheder, er vi ud fra vores resultater ikke i stand til at sige noget generelt om alkohols betydning for brud- styrken. Vi er derfor ikke i stand til at eftervise den foreslåede model. Vi diskuterer, på baggrund af vores eksperimentelle vanskeligheder, fejlkilder og usikkerheder med det formål at videregive erfaringer om forsøg med dynamisk lysspredning.

UddannelserFysik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato27 jun. 2012
VejledereDorthe Posselt

Emneord

  • vesikler
  • lysspredning