Kants løsning af den tredje antinomi

Andreas Melson Gregersen, Morten Steinmejer Nikolajsen & Jesper Pøhler

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Indeværende projekt tager udgangspunkt i Immanuel Kants Kritik af den rene fornuft med fokus på den tredje antinomi. Kant løser problemstillingen heri gennem en transcendental idealisme, der forsoner tesens transcendentale frihed med antitesens naturkausalitet. Allen Woods Kant’s Compatibilism og Henry Allisons Kant’s theory of freedom inddrages, da de præsenterer to forskellige tolkninger af Kants løsning. Den indbyrdes inkongruens i tolkningen af den transcendentale idealisme tager udgangspunkt i forholdet mellem den intelligible og empiriske karakter. Et forhold, Wood anskuer ontologisk – et two-world perspektiv – mens Allison anskuer det epistemologisk – et two-aspect perspektiv. Endvidere diskuteres det, hvilke muligheder og begrænsninger Wood og Allisons tolkninger medfører.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato24 jan. 2011
VejledereFinn Guldmann

Emneord

  • Wood
  • Tredje antinomi
  • Allison
  • Kant