Kant: Et svar på Humes kausalitetsskepticisme

Alexander Guld Riis, Lars Amtoft Bertelsen, Henrik Lærke Witzke, Martin Klejs Engelberg & Maria Louise Ebro Christensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet behandler indgående filosoffen Immanuel Kants svar på David Humes argumenter imod kausalitet ud fra problemformuleringen: ”Hvordan reagerer Kant på Humes kausalitetsskepticisme?”. Der tages udgangspunkt i Humes An Enquiry concerning Human Understanding, da det var denne tekst Kant reagerede på, og Kants svar er blevet undersøgt som det fremgår af Kritik af den rene fornuft. Ønsket har været at komme helt tæt på de to filosoffers respektive arbejde, og derfor valgte vi at se på deres argumenter. Dette gav os mulighed for at få fingrene så langt ned i deres fremgangsmåde som muligt i stedet for blot at kradse i overfladen. For at give vores ovenfor beskrevne fremgangsmåde de bedst tænkelige betingelser, er det hovedsageligt Kants svar i form af transcendentale argumenter, som har været i fokus. Vi har derfor studeret hans præmisser og argumentation generelt og konkluderet at disse ikke er fyldestgørende. Kant forudsætter at der iboende i mennesket ligger forstandsbegreberne rum, tid og kategorierne hvormed vi opfatter verden omkring os. Dette bruger han dog samtidig som forudsætning for sine argumenter og ender dermed ud i et cirkelargument der ikke er holdbart.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato12 jan. 2010
VejledereFinn Guldmann

Emneord

  • Transcendental
  • idealisme
  • Hume
  • Kausalitet
  • Induktionsproblemet
  • skepticisme
  • transcendentale argumenter
  • kausalitetsskepticisme
  • erkendelsesteori
  • Kant