Kan maden redde udkanten - en undersøgelse af udviklingspotentialer i landbrugserhvervet i Lolland Kommune: En undersøgelse af udviklingspotentialer i landbruget i Lolland Kommune

Mie Dyreberg Haldrup & Amalie Westborg Schiøtz

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Følgende projekt giver en skildring af de udfordringer som landdistrikterne, herunder Lolland Kommune, i dag står overfor. I relation hertil vil et indblik i, hvilke udviklingsmuligheder der findes for landbruget i Lolland Kommune, med henblik på at skabe øget beskæftigelse, følge. Dette gennem en række udvalgte teorier omhandlende lokal vækst. I forlængelse heraf undersøges potentialet i, at man i Lolland Kommune, i fremtiden, baserer sine indsatsområder på eksempelvis at tænke oplevelsesøkonomi, klyngedannelse af landbrugserhverv, strategisk og helhedsorienteret planlægning samt resiliens som værktøjer til at skabe øget bosætning og beskæftigelse. En række lokale lollandske fødevareproducenter samt repræsentanter fra den offentlige forvaltning på Lolland vil bidrage til projektets retning og relevans. Desuden vil projektets undersøgelse basere sig på, hvilke styrker og svagheder der ligger indenfor rammerne af landbruget i Lolland Kommune for at undersøge dilemmaer heri og mulige fremtidige udviklingstræk.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato26 maj 2016
Antal sider89
VejledereKristine Juul

Emneord

  • Landbrug
  • landdistrikter
  • klyngedannelse
  • strategisk
  • oplevelsesøkonomi
  • fødevareproducenter
  • arbejdspladser