Kan liberaliseringen af elmarkedet føre til lavere priser?

Bjørn Horsum Rom & Sofie Mølgaard Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøger vi i hvilken grad hovedformålene med elreformen: forbrugersikkerhed, forsyningspligt, miljøbeskyttelse og samfundsøkonomi, er kompatible med underformålet om lavere elpriser til forbrugerne. Vi har undersøgt hvilke besparelser ikke-timemålte forbrugere i gennemsnit kan opnå ved at benytte sig af det frie elvalg. Vi gennemgår hvordan de fire hovedformål udmøntes i elforsyningsloven og vurderer hvor kompatible de er med hinanden og med, underformålet om lavere priser. Vi analyserer forbrugeradfærden blandt husstandene og vurderer i hvilken grad de har incitament til at skifte elleverandør. Til sidst ser vi på i hvilken grad forventningerne til elreformen er blevet indfriet, navnligt forventningen om generelt lavere priser. Vi konstaterer at elreformen ikke har ført til lavere priser for de danske forbrugere. Husstandenes udgifter er steget, og selv store forbrugere har kun opnået faste priser. Vi konkluderer at elreformen med den nuværende struktur ikke kan føre til lavere priser. Forsyningspligten gør det muligt for forbrugerne at blive forsynet med strøm uden reelt at tage stilling til en eludbyder, hvilket i sig selv er en barriere for konkurrencen. Samtidig er besparelsespotentialet for lille til at de mindre forbrugere har tilstrækkeligt incitament til at skifte eludbyder. At blive aktiv forbruger indebærer en risiko for at betale mere end den forsyningspligtige pris. At fjerne forsyningspligten kan ikke garantere de nye aktive forbrugere lavere priser. Derfor vil en eventuel fjernelse af forsyningspligten alt andet lige stride med målet om forbrugerbeskyttelse. Husstandene især har begrænset besparelsespotentiale, dels fordi deres forbrug er mindre er mindre end virksomhedernes alt andet lige, dels fordi virksomhederne kan få godtgjort i al fald momsen og nogle af elafgifterne. At reducere elafgifterne ville komme i direkte konflikt med hensynet til miljøet. At omstrukturere elafgifterne ville være meningsløst fordi byrden vil bæres af alle led i forsyningskæden. Hvis elafgifterne blev reduceret så prissættelsen af forureningen var utilstrækkelig ville detføre til ekternaliteter i forbindelse med elproduktionen til skade for samfundsøkonomien. Det er vildledende at tale om konkurrence som midlet til lavere elpriser. Fuld konkurrence er en umulighed på elmarkedet, da elnettet er et naturligt monopol. Med frigørelsen af elmarkedet er det hensigten at elvirksomhederne skal være profitmaksimerende. Dette nødvendiggør streng regulering af netselskaberne, så de ikke misbruger deres monopolmagt. Dette er i sig selv en udgift som er et direkte resultat af reformen.

UddannelserOffentlig Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato23 maj 2012
VejledereAnders Larsen

Emneord

  • reform
  • el