Kan kommunerne købe sig til bedre præstationer i folkeskolen?

Jonas Nogel Eriksen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Med en multipel OLS regression testes det, hvilken betydning kommunernes ’udgifter per folkeskoleelev’ har<br/>for folkeskolernes præstationer, som operationaliseres til 9. klasse elevernes karakterer i matematik. I de<br/>statistiske tests kontrolleres der for eleverne socioøkonomiske baggrund og trivsel samt folkeskolernes<br/>rammevilkår.<br/>I 2013 anvendte kommunerne i gennemsnit kr. 61.228 per folkeskoleelev, hvor Langeland anvendte kr. 93.749<br/>per elev, mens Solrød anvendte kr. 46.367. De statistiske analyser viser, at budgettet ikke er betydende for<br/>folkeskolernes præstationer, hvilket betyder at kommuner med et høje udgifter per folkeskoleelev ikke kan<br/>legitimere deres budget i et økonomisk perspektiv, da øgede ressourcer ikke giver en tilsvarende effekt.<br/>Analyserne viser dog, at både elevernes og kommunerne socioøkonomiske forhold har en forholdsvis stor<br/>forklaring på, hvordan folkeskolerne præsterer, hvor analyserne ikke med sikkerhed kan tilsige, at<br/>socioøkonomiske faktorer ikke udgør en spuriøs påvirkning i de statistiske analyser.<br/>På baggrund af analyserne undersøges det kommunale besparelsespotentiale, som indikerer, at kommunerne<br/>kan reducere den samlede udgiftsramme med 1.6 mia. kr., hvis udgiften per folkeskoleelev reduceres til<br/>medianværdien.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2016
Antal sider45
VejledereJon Kvist

Keywords

  • Økonomistyring
  • Effektivitet
  • Performance
  • Danske skolesystem
  • Multipel OLS