Kampen om hovedstaden - Strategi i den offentlige sektor

Mads Lieberkind, Damir Pasic & Jonas Dannevang

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projekttitel: Kampen om hovedstaden – Strategi i den offentlige sektor Projektbeskrivelse: I dette projekt undersøger vi en nyopstået konkurrence imellem Roskilde Universitet (RUC) og Aalborg Universitet (AAU). Konkurrencen er kommet til som et resultat af, at AAU har åbnet en ny filial tættere på hovedstaden, og er begyndt at udbyde uddannelser, der ifølge nogle, ligner RUC’s. Dette har gjort, at RUC føler sig truet, og mener at konkurrencen skal stoppes. Igennem SWOT analyser, spilteori, kvalitative studier af begge uddannelsesinstitutioner og interview med højtstående individer fra både RUC, AAU og akkrediteringsinstitutionen ACE, forsøger vi at finde frem til, hvorvidt denne konkurrence er gavnlig eller skadelig for universiteterne. Vi kommer frem til til den konklusion, at konkurrence godt kan være noget positivt, hvis det er i små mængder, og så længe der kun konkurreres på undervisningens kvalitet. Project Title: The struggle for the capital – Strategy in the public sector Abstract: In this project we seek to investigate a newly occurring competition between Roskilde University (RUC) and Aalborg University (AAU). The competition has come to be, as a result of AAU setting up a new branch closer to the capital, and has begun offering educations, that are quite similar to those one can get at RUC. This has made RUC feel threatened, making RUC insist that the competition must be stopped. Through SWOT analysis, game theory, qualitative studies of both educational institutions and interviews with high ranking individuals from both RUC and AAU and the accreditations institution ACE, we attempt to figure out whether this competition is beneficial or harmful to the universities. We arrive at the conclusion that competition can be positive, given that it is in small amounts, and as long as there is only competition on the quality of education.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jun. 2013
VejledereNiels Nolsøe Grünbaum

Emneord

 • Økonomi
 • Universitet
 • Uddannelse
 • New Public Management
 • Postpositivisme
 • Konkurrence
 • Mitzberg
 • Spilteori
 • SWOT
 • offentlig sektor
 • Kampen om hovedstaden