Kampen om Dannelse

Miguelina-Marie Lestern, Elvira Brøchner Helle, Trine Mosskov Poulsen, Benjamin Muldkjær Hørlyck, Louise Trier Boman, Mia Harpsøe Engel & Emma Kimmer Bønnelykke Nielsen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport undersøger begrebet dannelse på det almene gymnasium. Rapporten vil bevæge sig igennem en række områder for at komme frem til en konklusion om, hvordan dannelse bør udformes på det almene gymnasium med udgangspunkt i følgende problemformulering:
Hvordan forstås dannelse i det nutidige almene gymnasium (STX) – sådan som det kommer til udtryk i ministerielle skrifter og bladet ”Gymnasieskolen” - i forhold til de forskellige historiske udviklinger af begrebet.
Projektrapporten undersøger begrebet dannelse i kulturhistorisk kontekst, herunder bildungbegrebet og hvordan N.F.S. Grundtvig og arbejderbevægelsen i relation til Oskar Negt, divergerende anvender og betegner begrebet dannelse. Projektrapporten skitserer det bildungske dannelsesbegrebs betydning for det almene gymnasium i dag og kontrasten mellem gymnasielærernes undervisning forudsat af de lovmæssige retningslinjer og det Grundtvigske dannelsesideal.
På baggrund af projektgruppens undersøgelse af den bagvedliggende styring af dannelse på gymnasiet, her med perspektiv til Stefan Hermanns samfundskritiske bog “Hvor står kampen om dannelsen?”, kommer vi gennem rapporten frem til, at regeringen ikke formår at formidle dannelse som begreb, men alligevel anvender det i flæng, for ikke at miste deres magt på uddannelsesområdet. Dette underbygges også, da projektrapporten kritisk sammenlignende undersøgelse af ministerielle skrifter fra hhv. 2013 og 2016. Herudover, klargøres det i analyser af tekster fra Gymnasieskolernes Lærerforening, samt artikler fra Gymnasieskolen, at gymnasielærerne ikke formår at beskrive, hvordan dannelse konkret bør anvendes i praksis på det almene gymnasium. Dertil anvender vi teorier fra Wolfgang Klafki, Oskar Negt og Martin Wagenschein. Her kommer vi frem til, at sikring af dannelse på det almene gymnasium kræver undervisning og undervisningsmetoder med større fokus på det processuelle og mindre målbare frem for den nuværende klassiske, målbare og resultatorienterede præstationsbaserede undervisning. Dertil konkluderer vi, at der er behov for et øget fokus på den eksemplariske læring, samt implementering af de kompetencer Negt opstiller for arbejderne til håndtering af erosionskrisen. Dog må vi sluteligt konkludere, at der gør sig nogle politiske forhold gældende, der besværliggøre implementeringsprocessen af ovenfor beskrevne forslag til sikring af dannelse på STX.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato2018
Antal sider91
VejledereJørgen Rafn