Kampen om ADHD-diagnosen

Mads Marckmann, Sidsel Katrine Arevad, Toke Dahler-Larsen, Simon Wormslev Gents, Marie Lundberg Laugesen & Julie Fogh Ginnerup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager udgangspunkt i et ønske om at undersøge og diskutere hvordan diskurser kæmper i forsøget på at forklare og forstå den aktuelle stigning i ADHD-diagnosticering blandt børn. Projektet sigter med udgangspunkt i sociolog og social-teoretiker Nikolas Roses fem hypoteser om en patologiseringstendens i samfundet i dag anskuet i forhold til ADHD-fænomenet. Med Normann Faircloughs kritiske diskursanalyse og Uffe Juul Jensens tanker om sygdomsbegreber i praksis laver projektet lingivistiske analyser af nogle diskursive praksissers diskurser og sammenholder disses dialektiske forhold til den sociale praksis. Det konkluderes at der eksisterer en, om end kompleks, forståelse af ADHD-fænomenet, der resulterer i kampen mellem disse diskurser. Yderligere konkluderes det at der anes en dominerende biomedicinsk forståelse af hvorledes ADHD skal forstås, forklares og rent praktisk behandles.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato13 jun. 2012
VejledereMaja Røn-Larsen

Emneord

  • ADHD
  • Social praksis
  • Diagnosticering
  • Diskursanalyse