KAMPEN MOD MADSPILD - Et studie af underliggende strukturer og magtforholds betydning for madspild i danske husholdninger

Luna Naja Rosendal

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger med en kritisk realistisk indgangsvinkel, årsager til forekomsten af madspild i danske husholdninger. Projektet beskæftiger sig således med de magtforhold og underliggende strukturer i samfundet, som til trods for de mange tiltag der er opstået mod madspild i de senere år, stadig virker opretholdende for husholdningernes madspild. Ved at inddrage sekundær empiri samt otte forbrugerinterviews, udredes de magtforhold der er gældende i madspildsproblematikken, med indflydelse på forbrugernes spild. Ud fra magtanalysen konkluderes der, at magtudøvelsen er kompleks, og at forbrugerne er underlagt magt fra alle de gældende aktører, herunder offentlige myndigheder, producenter og detailhandlen. Der konkluderes dertil, at det mest betydningsfulde magtforhold for opretholdelsen af husholdningernes madspild, ligger i samfundets institutionelle rammer, hvilke forhindrer samtlige aktører i at udfordre status quo. Ved at analysere arten af de hidtidige strategier, som er blevet brugt i kampen mod madspild i Danmark, konkluderes at disse har været utilstrækkelige. I stedet for at anskue problemet i den kontekst det befinder sig i, har det været forventet af forbrugerne, at de er i stand til at nedbringe deres madspild som følge af oplysning, og at fyldestgørende tiltag og initiativer vil opstå fra neden. Projektet kommer således frem til, at en større omstrukturering af den danske indkøbsstruktur er nødvendig hvis madspildsproblemet i husholdningerne skal kommes til livs.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato15 dec. 2016
Antal sider40
VejledereHans Beck