Kønsneutral, kønsreflekteret og normkritisk pædagogik: Vejen til ligestilling?

Mona Pedersen, Katrine Brandt Rasmussen, Saredo Muhamud Hussein Hirad & Mathilde Elmquist-Clausen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler kønsneutral, kønsreflekteret og normkritisk pædagogik i forhold til opdragelsen af børn i hjemmet og i børnehaver, hvor følgende problemformulering vil blive besvaret: "Hvad ligger til grund for en henholdsvis kønsneutral og kønsreflekteret pædagogik, og hvordan kan disse pædagogiske tiltag bidrage til at udvide børns kønsforståelse og dermed fremme kønsligestillingen?". Først og fremmest indeholder projektet en redegørelse af køn gennem tiden sammen med en redegørelse af Giddens senmoderne samfund samt sex vs. gender, Bourdieus habitus- samt hexis-begreb og en redegørelse af queer-teori, kønsneutral, kønsreflekteret og normkritisk pædagogik. Dette efterfulgt af et metodekapitel omhandlende vores eksisterende samt selvproducerede empiri, hvortil vi forholder os kritisk. Endvidere indeholder projektet en analyse, som har til formål at give en forståelse af, hvorfor forældre samt institutioner vælger at gøre brug af en kønsneutral-, kønsreflekteret- og normkritisk tilgang til køn, samt hvilken indflydelse dette har på barnet. Dette er efterfulgt af en diskussion, hvor habitus, hexis og socialisering i det senmoderne samfund inddrages sammen med modsatrettede holdninger til kønspædagogik. Ydermere konkluderes der, at en kønspædagogik er et tiltag, som gør det mulighed at udfordre de traditionelle kønsroller i det senmoderne samfund, hvor identiteten er blevet et refleksivt projekt. Endeligt indeholder projektet en perspektivering i forlængelse af konklusionen, som kommer ind på, hvordan et tiltag som kønspædagogik kan være med til at fremme kønsligestillingen.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2019
Antal sider46
VejledereYvonne Mørck

Emneord

  • Køn
  • Pædagogik
  • Børn
  • Kønsneutral
  • Normkritisk
  • Kønsreflekteret
  • Ligestilling